Landgoed Twickel         klik op de kleine foto's voor een vergroting

Hof van Twente

Markelo

Plaatsing Chalet

De tuin

Vogels in de tuin

Planten in de tuin

Vlinders in de tuin

Insecten in de tuin

Andere dieren in de tuin

Paddenstoelen in de tuin

Vijver

Landgoed Warmelo

Landgoed Nijenhuis

Landgoed Westerflier

Landgoed Twickel

Landgoed Weldam

Watermolen in Diepenheim

De Regge

Natuurgebied de Borkeld in Markelo

  
Vlakbij Delden in Twente ligt landgoed Twickel, bijna zeven eeuwen oud.
Kenmerkend zijn het kasteel, de historische boerderijen en het kleinschalige coulisselandschap.
Een cultuurlandschap waarin bossen met eeuwenoude eiken, heidevelden en vennen, akkers en weilanden omzoomd met houtwallen elkaar afwisselen.
Op het landgoed bevinden zich 144 boerderijen (herkenbaar aan de zwart-witte luiken) twee watermolens, een watertoren en een houtzagerij.

De laatste ‘heer van Twickel" was Rodolphe Frédéric Baron van Heeckeren van Wassenaer die in 1922 trouwde met Marie gravin van Aldenburg Bentinck.
De Barones bracht het landgoed Twickel in 1953 onder in de Stichting Twickel.
De stichting kreeg als doelstelling het behoud van het landgoed als natuur- en cultuurmonument en het handhaven van haar historische betekenis.
Tot haar overlijden in 1975 fungeerde de barones als bestuursvoorzitter. Zij bepaalde dat het huis na haar dood bewoond moest blijven.
M.A.M.A. barones van Heeckeren van Wassenaer-Gräfin von Aldenburg Bentinck overleed in 1975.
Het woonrecht op Twickel ging over op haar achterneef Christian Graf zu Castell-Rüdenhausen, die in 1982 met zijn gezin de zuidvleugel van het kasteel betrok.
Graf Christian overleed in januari 2010. Tegenwoordig wordt het huis bewoond door zijn zoon Roderik met echtgenoot Liesbeth en hun twee zoontjes.
   

Kasteel Twickel Landschapstuin Rotstuin in Victoriaanse stijl, ontworpen door de laatste Barones Theehuis, geschonken aan de Barones door haar pachters op haar 80e verjaardag in 1959

Het Hoogje met tempeltje Spiegelvijver Rozentuin Watertoren

Vlinders in de rotstuin

Bont zandoogje Citroenvlinder Dagpauwoog Distelvlinder Gehakkelde aurelia Klein geaderd witje
Kleine vuurvlinder

Libellen rond de vijver en inde tuinen

Bruinrode heidelibel (Vrouwtje) Bruinrode heidelibel (Mannetje) Houtpantserjuffers (tandem)