Alkmaarderhout
maart 2015

De Alkmaarderhout is het oudste stadspark van Nederland. Buiten de omwalling van de stad, aan de zuidkant, begon men in 1607 met de eerste aanplant van 'houten'. Dit waren bomensingels langs de wegen.
De huidige opbouw met slingerpaden, beken en lanen voert terug op een plan in Engelse Landschapsstijl van L.A. Springer.
De Hout is door de afwisseling van oude boompartijen, grasvelden en de stadsboerderij zeer aantrekkelijk. Alle bomen in het park zijn aangeplant en wat boomsoorten betreft zijn er veel essen en iepen maar ook beuken te vinden. De onderbeplanting in het park is wel bijzonder te noemen. De zogeheten ‘stinzenplanten’, typische bosplanten, zijn hier in vele soorten en aantallen te vinden zoals daslook, vingerhelmbloem en nog 50 andere soorten.
Naast de vele stinzenplanten zijn er ook heel veel paddenstoelen in het park te vinden. Vooral in de Wilhelminalaan en de parallel lopende Harddraverslaan zijn het er heel veel, tot nu toe 158 soorten. Wat fauna betreft zijn er verschillende diersoorten te vinden in de Hout. Vogels zijn goed vertegenwoordigt in het stadspark zoals de Nachtegaal, de boomklever, de groene specht, de grote bonte specht en de appelvink.

Rode bekerzwammen

Witwollige dennenzwam

Boomkruiper Ekster Roodborst

 Witkopstaartmees

Grote bonte specht