Bargerveen
mei 2016

Het Bargerveen, in natuurgebied Veenland, ligt in Oost Drenthe, langs de Nederlands-Duitse grens. Het is een klein maar bijzonder restant van het ooit 300.000 hectare grote Boertangermoeras. Het veen leeft hier weer. Net als bijna 300 vogelsoorten, zon 40 soorten libellen, 30 soorten dagvlinders en bijna 900 nachtvlindersoorten. Je komt er ook adders en vleesetende planten tegen.

Het Bargerveen is een van de grootste hoogveenrestanten van Nederland. Hier vind je nog een stukje onvergraven hoogveen, met voor Nederland unieke plantensoorten, zoals vijfrijig veenmos en lange zonnedauw. Het natuurgebied bestaat uit 3 deelgebieden. In deze gebieden is het veenpakket op verschillende manieren afgegraven, van handmatig tot mechanisch. Op sommige plekken zijn destijds bij de huisjes fruitbomen aangeplant, terwijl op andere plekken ooit boekweit werd verbouwd. Hierdoor vind je in Veenland allerlei soorten natuur.

Enkele beelden van het afgegraven veengebied 

verdronken veenland met een eenzame biezenpol en aan de waterkant Tormentil

Veenpluis op de hei het vleesetend plantje, Ronde Zonnedauw

binnen- en buitenkant van de Bruine vuurvlinder camouflagetechniek van de Citroenvlinder

de vrouwelijke vorm van het Hooibeestje het mannetje van de Kleine vuurvlinder de Heispanner, een dagactieve nachtvlinder

een echte libel, de Viervlek de rode waterjuffer, de Vuurjuffer nog een waterjuffer, de Watersnuffel met een Hooibeestje

een Boompieper op de uitkijk naar insecten de Roodborsttapuit blijft op veilige afstand een Veldleeuwerik stijgt zingend naar grote hoogt

oranje-geel gekleurde Zwavelzwam aan het eind van de wandeling passeerden we een kudde geiten