De Hulk   Hoorn
april 2012
juli 2012

Het recreatiegebied De Hulk, gelegen ten zuidwesten van Hoorn en ten noorden van Scharwoude langs de A7, is aangelegd in het kader van de landinrichting Westerkogge en ligt in de gemeentes Koggenland en Hoorn. Het dankt zijn naam aan het aangrenzende buurtschap De Hulk.
De Hulk is 58 ha groot en ingedeeld in een binnen- en buitendijks gebied. Het gebied is gevarieerd ingericht in een open parkachtig gebied, waarin bosvakken en struwelen afgewisseld zijn met graslanden.

Grutto Kokmeeuw

Grauwe ganzen Tureluur Tafeleenden

Brandganzen Canadese ganzen Streepkopgans

Bergeend Jacobskruiskruid Lepelaars