De Ral in het Veluwemeer
mei 2013

Het eiland De Ral is  het meest noordoostelijke begaanbare eilandje van het Veluwemeer, het ligt halverwege Elburg en Harderwijk schuin tegenover het Aquacentrum Bremerbergsehoek, tussen 2 natuureilanden (de Snip en de Kwak). 

Bruinkop graszanger Fitis Wilde eendjes

Kokmeeuwen

Zadelzwammen in diverse vormen 

Zwartkop (vrl) Zwartkop (mnl) Gierzwaluwen

Futen 

vink (mnl)

vink (vrl)

Knobbelzwanen

Futennest Meerkoetennest Knobbelzwaan op nest

Krooneenden

Kuifeenden