Dwingelderveld
mei 2016
Het Nationaal Park Dwingelderveld in Zuidwest-Drenthe, dat door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer wordt beheerd, is een bijna 4000 hectare groot nat heide- en bosgebied met  plassen en vennetjes, stuifzand en jeneverbesbosjes.
In het Dwingelderveld, dat bestaat uit onder meer de Dwingelose heide, de KraloŽr heide, de Anserdennen en boswachterij Dwingeloo, komen zeldzame planten zoals beenbreek en klokjesgentiaan voor. Ook  zijn bijna driehonderd soorten vogels te zien, waarvan een groot aantal ook in het gebied broedt. Ook voor tientallen soorten vlinders en bijna alle Nederlandse reptielen zijn de omstandigheden in het Dwingelderveld gunstig.
Het Dwingelderveld heeft het grootste natte heidegebied van West Europa en wordt beheerd door twee schaapskudden met elk een herder. 
Natte heide kenmerkt zich door een bonte variatie aan planten en dieren. Dopheide is de kenmerkende heidesoort die bloeit in juni. In augustus bloeit de struikheide op de drogere stukken in het gebied. Droge heide is minder soortenrijk dan natte heide.
 

We startten onze wandeling door een deel van het Dwingelderveld achter het OriŽntatiecentrum Boslounge Spier

al snel hoorden we de Grote bonte specht in het gras de Grote lijster en in een boom de Zanglijster

de Winterkoning met de staart omhoog de wat schuwere Vlaamse gaai

een vennetje omgeven door Veenpluis

bij het vennetje de Venwitsnuitlibel

de volgende stop was bij het dorpje Pesse en het buurtschap Kraloo

waar we deze Boompieper zagen opvliegende Grauwe ganzen en een meevliegende Koekoek

bij het water drie libellensoorten, de Viervlek de Watersnuffel en de Metaalglanslibel