Keteleiland  IJsselmond
juni 2012
juni 2014
juni 2015

Keteleiland wordt ook wel Ketelplaat genoemd is 46 ha groot. Het ligt in de monding van de rivier de IJssel in de Overijsselse gemeente Kampen. Het eiland ligt in het Ketelmeer. 
Keteleiland is onbewoond en ontstond in 1940 door het graven van het Kattendiep waardoor het werd afgescheiden van het Kampereiland

De vegetatie is er gevarieerd, met zowel wilgenbos als hooilanden. Op het eiland leven reeŽn en diverse soorten watervogels, bijvoorbeeld de purperreiger, brilduiker, visdief, het nonnetje en de zeearend. Er broeden ook zangvogels zoals de nachtegaal en de grote karekiet.

Het Keteleiland is onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta en het Natuurgebied IJsselmonding. De IJsseldelta is een van de mooiste voorbeelden van een rivierdelta in Nederland


Boerenzwaluw

Groenling

Blauwe reiger Fitis

 

 Kneu in de veldzuring

 Nijlgans achtervolgt Krooneenden (vrl)

Kleine Karekiet

Kuifeenden Brandgans Nijlgans

Zwarte stern boven de IJssel Tafeleenden Grote zilverreiger

Nachtverblijf van de Blauwe reigers Rietgorzen (links het mannetje, rechts het vrouwtje)
groep opvliegende aalscholvers

Moeraskruiskruid

Rups van de Grote Beervlinder

Atalanta

Blauw glidkruid

veren poetsende Boerenzwaluw Tjiftjaf

Fitis

Grote bonte specht

Distelvink

Kneu

koppel Grauwe ganzen

Winterkoning

geelgors

merel (vrouwtje)

Notenkraker

Zeearenden foeragerend op het Keteleiland

Middelste bonte specht

Koekoek

Pimpelmees

nest van de IJsvogel

IJsvogel

Distelvink

jonge Distelvinken

Klein koolwitje

Blauwborst op een afstandje

vliegende vink

Kleine Karekiet

Rietzanger

vlucht Bergeenden

Tjiftjaf met buit

mannetje Rietgors met twee rupsen vrouwtje Rietgors Aalscholver op de uitkijk