Laakse Slenk - Hulkensteijnsebos - Nijkerkernauw
juni 2015
oktober 2016

De Laakse Slenk ligt in het Hulkensteijnse Bos aan het Nijkerkernauw bij Nijkerk. Er is een wandelroute aangelegd langs de oevers van de Laakse Slenk.

Na de inpoldering van Flevoland werd in de bodem de bedding van het vroegere riviertje de Laak zichtbaar. De oorspronkelijke loop van dit riviertje werd recent hersteld.
De Laakse Slenk is een prehistorische waterloop waar archeologische vondsten uit verschillende tijden zijn gedaan. De oude waterloop had zijn oorsprong aan de rand van de Veluwe en liep via de tegenwoordige polder Arkemheen naar het westen.
In het Hulkesteinse Bos zijn nog twee geulen van de waterloop aangetroffen. Delen van beide geulen zijn uitgegraven en weer zichtbaar gemaakt in het landschap.
In het gebied zijn vuurplaatsen en kampementen gevonden, sporen van prehistorische bewoning. Daarnaast is een kogge gevonden, een laat-middeleeuws scheepstype.

Vroeger was het water van deze slenk zout, onder invloed van de zoute Zuiderzee. Nu is het zoet. Dat er weer water door het bos stroomt, is goed voor libellen en andere waterminnende dieren en planten zoals de witsnuitlibel en watervogels zoals de ijsvogel en visarend. In het omringende broekbos kunnen veenmossen voorkomen.

Het Hulkensteinse Bos, een van de Randmeerbossen, bestaat voor een deel uit moerasgebied. De Laakse Slenk zorgt voor de toevoer van water naar het Hulkensteinse Bos. ís Winters staan hierdoor gedeelten van het bos onder water waardoor veel bomen het loodje leggen. In het voorjaar zakt het water weer maar het gebied blijft nog erg lang vochtig. De bodem van het Hulkesteinse Bos bestaat uit klei, zand en veen. Door de afwisselende voedselwaarde van de bodem, en de natte en droge grondsoorten, is er een zeer rijke en gevarieerde begroeiing ontstaan met zeer bijzondere paddenstoelen.

Afgemeerd in het haventje aan het Nijkerkernauw orchis Zanglijster

Via de Randmeerdijk komen we in de Laakse Slenk en het Hulkensteijnse bos

toegang Laakse Slenk vanaf de Randmeerdijk koeien steken een geul van de Laakse Slenk over

de palen markeren de vindplaats en de grootte van het wrak van een Kogge

een reebok vlucht uit de bosjes en blijft verderop even staan om ons te bekijken


De libelle is gekozen tot mascotte van de nieuwe natuur van de Laakse Slenk, want waar libellen leven gaat het goed met de natuur.

Paardenbijter Houtpantserjuffer

Bruinrode heidelibel  (links mannetje en rechts het vrouwtje)


In oktober waren nog enkele vlinders te zien en het seizoen voor de paddenstoelen begint net

 Atalanta

Bont zandoogje

Dagpauwoog

Echte tolzwam

Geschubde inktzwam

Glimmerinktzwam

Kale inktzwam

Zadelzwam