Pierland in het Veluwemeer
juni 2012
juni 2015

Pierland is het grootste eiland in het Veluwemeer, het ligt halverwege de Bremerbergse Hoek en Harderwijk

Penningkruid Gladde kogelzwam Futennest

Krooneenden

Kuifeenden

Nijlgans met jong Staartmees Wilde eend met pullen

Nijlganzen poserende Nijlgans Zwartkop vrouwtje

Tuinfluiter vrouwtjes Vink Witte kwikstaart

Visdiefje op visvangst