Tafelbergheide - Huizen
september 2016

De Tafelbergheide is een hoog gelegen heidegebied tussen Huizen en Laren van ongeveer 74 ha groot dat is gesitueerd in de gemeente Huizen. Het gebied is onder beheer van het Goois Natuurreservaat
Het gebied omvat naast heidevelden ook bossen, de akkers van de Huizer Eng en de mooiste leemkuil van Europa.
De zuidelijke rand van de heide bevindt zich in de gemeente Blaricum.
De Tafelberg is lang geleden ontstaan door landijs dat vanuit het noorden aangevoerd werd. Ook de leem in de leemputten is in deze periode meegekomen met het landijs.
Vanwege bewoningsresten uit het Neolithicum en uit de IJzer- en Bronstijd zijn Tafelberg- en Blaricummerheide aangewezen als archeologisch monument.


struikhei (Calluna vulgaris)

Boomblauwtje Kleine vuurvlinder Hooibeestje

op enkele plaatsen groeit Rendiermos in het heideveld

het vogeltje dat volop aanwezig was, de Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)