Visserijgriend  Hoogvliet  
juni 2012
juli 2012

Aan de Oude Maas bij Hoogvliet ligt natuurgebied Visserijgriend (2 ha.) dat vroeger in direct contact stond met de rivier. Een griend is een bos met een moerasachtige ondergrond. Op de buitendijkse gronden werd vroeger griendhout gehakt.
Door de aanleg van een stenen oeverdam werd dit gebied echter grotendeels afgesloten van het rivierwater en verdween een bijzonder getijdennatuur. 
In 2008 is het getijde weer in ere hersteld: toen is gestart met de aanleg van een 5 tot 10 meter brede getijdengeul. Hierdoor komt het gebied net als vroeger weer in contact met de rivier.
Het terrein ontwikkelt zich tot een wilgenvloedbos en vormt een mooi broedgebied voor diverse zangvogels. Het natuurgebied is te overzien vanaf de Vossendijk (foto boven).

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) Ekster (Pica pica) Koolmees (Parus major)

Knobbelzwanen op de Maas voor de Visserijgriend


Knoopkruid (Centaurea jacea) Wilde cichorei (Cichorium intybus) Grote kattenstaart (Lythrum salicaria)

 Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)

Meerkoet (Fulica atra)

Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum)