Weerribben - Wieden     Sint  Jansklooster
september 2012

Wieden

juni 2014

Weerribben

juni 2016

Wieden

juni 2016

Weerribben

 

Het Nationaal Park Weerribben-Wieden is een waterrijk natuurgebied in de Kop van Overijssel.  
Het is het grootste laagveenmoeras van West-Europa, ontstaan door de turfwinning.  In de wieden vind je uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol bloemen afgewisseld door plassen, sloten en dichtbegroeide moerasbossen.


Jonge Fuut

Klein Koolwitje

Atalanta

Biezen en waterlelies aan de rand van een meer In de sloten Krabbescheer Knobbelzwanen in het gelid

met Krabbescheer dichtgegroeid slootje

een paaltjasker


Grauwe ganzen

Bergeenden

Blauwe reiger

Gele plomp

opstijgende Grutto

Regenwulp

Kievit

Fouragerende Lepelaar

Oeverlibel Scholekster vaak samen te vinden, de Tureluur en de Grutto

Brandganzen omsingelen een Grauwe gans

uitgestrekte rietvelden

en biezen langs de waterkanten

Bergeenden en Grutto's


varend langs de Wieden bij Giethoorn worden we verrast door enkele foeragerende Zwarte Sterns

we varen door naar de Weerribben langs velden waterlelies en gele plompen

Grauwe ganzen vluchten een veilig slootje in

we leggen aan bij de Weerribben

onder toezicht van een Boerenzwaluw

eerst gaan we de slootjes langs de oever is begroeid met Dopheide even verderop de Kleine lisdodde

mannetje van het Lantaarntje in de vorm: infuscans obsoleta

het mannetje van de Variabele Waterjuffer

en het mannetje van de Viervlek

vrouwtje van de Bruine Korenbout

mannetje van de Bruine Korenbout

vrouwtje van de Gewone Oeverlibel

mannetje van de Gewone Oeverlibel

In de sloot zien we nog Kikkerbeet en de Wateraardbei

de ronde blaadjes van de Waternavel een polletje Ronde Zonnedauw de Moeraslathyrus

de Kleine Vos het Kroosvlindertje trio van het Dikkopje, een Zweefvlieg en een Bruin zandoogje

boven ons een Bruine Kiekendief op jacht

aan de waterkant het Broos Vuurzwammetje de Echte Koekoeksbloem

in het weiland de Gevlekte Rietorchis Rietorchis en de Veenorchis

in het moerasland Wollegras Ratelaar en de Grote Kattenstaart