Weerribben - Wieden     Sint  Jansklooster
september 2012
juni 2014

Het Nationaal Park Weerribben-Wieden is een waterrijk natuurgebied in de Kop van Overijssel.  
Het is het grootste laagveenmoeras van West-Europa, ontstaan door de turfwinning.  In de wieden vind je uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol bloemen afgewisseld door plassen, sloten en dichtbegroeide moerasbossen.


Jonge Fuut

Klein Koolwitje

Atalanta

Biezen en waterlelies aan de rand van een meer In de sloten Krabbescheer Knobbelzwanen in het gelid

een paaltjasker


Grauwe ganzen

Bergeenden

Blauwe reiger

Gele plomp

Grutto

Regenwulp

Kievit

Fouragerende Lepelaar

Oeverlibel Scholekster Tureluur en Grutto

Brandganzen omsingelen een Grauwe gans

uitgestrekte rietvelden

en biezen langs de waterkanten


Bergeenden en Grutto's