Zwarte Water - Zwarte Meer
juni 2014

Het Zwarte Water is een 19 kilometer lange rivier in de Nederlandse provincie Overijssel. De oorsprong van de rivier ligt in Zwolle..
Ten noorden van Zwolle mondt de Overijsselse Vecht uit in het Zwarte Water. Het Zwarte Water stroomt vervolgens langs de plaatsen Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden en eindigt in het Zwarte Meer. Het Zwarte Meer sluit op zijn beurt aan op het Ketelmeer en het Kadoelermeer.
De uiterwaarden van het Zwarte Water vormen de belangrijkste groeiplaats van de kievitsbloem in Nederland. De uiterwaarden maken deel uit van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht.
In januari 2016 zijn langs het Zwarte Water voor het eerst knaagsporen aan wilgen gevonden, afkomstig van een bever

Brandganzen Grauwe ganzen

Streepkopgans Nijlganzen Blauwe reiger

Op vispalen, gemarkeerd met kleurige emmers, was een groepje Zwarte Sternen neergestreken

In de wilgen aan de waterkant een Distelvink en een Fitis een Buizerd bovenin een els

Vink Pimpelmees Grauwe Vliegenvanger

Krakeenden en Meerkoeten op de strekdam in het Zwarte Meer