naar de vorige pagina

Egypte - Aswan

Terug naar de startpagina

vorige blad

volgende blad

Aswan ligt in het zuiden van Egypte op de oostelijke oever van de Nijl. Bij Aswan liggen twee dammen in de Nijl, de eerste werd in 1902 gebouwd en de tweede (zuidelijker) in de jaren zestig van de vorige eeuw.

Koetsje in Aswan op lange promenade langs de Nijl

Fatimidische begraafplaats van Aswan met koepelgraven

De onvoltooide obelisk

Onvoltooide obelisk
Ten zuidoosten van Aswan was een steengroeve waar de farao's de graniet voor hun tempels, beelden, sarcofagen en obelisken haalden.
Hier is ook een onvoltooide obelisk (42 m. lengte en 4 m. breedte) te zien die dateert uit de 15e eeuw
De obelisk was oorspronkelijk bedoeld om voor de tempel van Toetmosis III in Karnak te worden geplaatst, maar hij werd achtergelaten nadat men een scheur in de steen had ontdekt.

Overzicht van de steengroeve bij Aswan. De Egyptenaren spleten de harde granieten steen door gaten te boren en deze te vullen met houten stokken. Door de stokken nat te maken zette het hout uit en scheurde de steen. In de groeve zijn nog resten te vinden van deze werkmethode

Straatbeeld in Aswan

Zicht op de oude Aswandam
  
De Aswandam 
De eerste dam werd tussen 1899 en 1902 gebouwd door de Britten. Door de dam werd een stuwmeer gevormd waardoor gedurende acht maanden per jaar Nubische dorpen en monumenten deels onder water kwamen te staan. 
De tweede"hoge" dam, gebouwd door de Russen, zou zorg dragen voor zowel de water- als de elektriciteitsvoorziening van Egypte. 
Voor de vooruitgang moesten vele belangrijke monumenten (o.m. Aboe Simbel), met de hulp van onder meer Unesco, afgebroken en verplaatst worden naar hoger gelegen gronden. Andere monumenten werden ondergebracht in het buitenland, maar vele verdwenen onherroepelijk onder het ontstane Nassermeer.

de nieuwe, hoge dam kunstwerk bij de dam in de vorm van een lotusbloem om de Egyptisch-Russiche samenwerking te gedenken werkhaven bij de nieuwe dam