naar de vorige pagina

Vogels in onze tuin

Terug naar de startpagina

naar startpagina

volgende foto


Knobbelzwanen annexeren het plaatsje aan de sloot als dagverblijf - juli 2011

Meerkoetennest tussen de Gele Lissen juli 2007

Waterhoen 27 februari 2018

Wilde eenden echtpaar 22 februari 2018

Fazant op bezoek 12 november 2007

 Sperwer op de schutting 2 maart 2013

Vrouwtje van de Grote Bonte Specht 21 januari 2013 Mannetjetje van de Grote Bonte Specht 18 januari 2018

Blauwe Reiger 12 april 2013

Blauwe Reiger 9 april 2018

Winterkoning 25 januari 2013

Roodborstje 10 februari 2017

Spreeuw  2 januari 2017

Vlaamse gaai 11 december 2017

Zwarte kraai 6 februari 2018

Ekster 22 januari 2017

Kauwtje 21 maart 2018

Vrouwtjesmerel 23 januari 2013

Jong merel 3 juni 2017

Mannetjesmerel 11 december 2017

Heggenmus 10 maart 2013

Ringmus 11 december 2017

Groenling 21 januari 2017

Putter of Distelvink 25 januari 2013

Vink (vrouwtje) 23 maart 2013

Vink (mannetje) 10 februari 2017

Pimpelmees 17 april 2013

Koolmees 17 april 2013

Staartmezen 21 maart 2018

Turkse tortels 8 april 2018

Zanglijster 17 april 2013

Boomkruiper 3 april 2018


naar startpagina

volgende foto