naar de vorige pagina

Herkomst familie Familie Bosman

Terug naar de startpagina

  


De voorouders van "onze" familie Bosman kwamen uit Dinxperlo, buurtschap "'t Beggelder"

Dinxperlo ligt op de grens met Duitsland en vormt met het Duitse plaatsje Suderwick een aaneengesloten bebouwing waar de grens dwars door heen loopt. 
1260 - eerste vermelding van de naam Dinxperlo. In de elfde eeuw ontstond het graafschap Loon en in de veertiende eeuw
tot de gemeentelijke hervormingen van 1811 was Dinxperlo onderdeel van de heerlijkheid van Bredevoort.

In de 13e eeuw ontstond Suderwick als een uitbreiding van Dinxperlo
Het andere dorp dat deel uitmaakte van de gemeente Dinxperlo, is De Heurne.

1945 - het dorp Dinxperlo werd bij de bevrijding vrijwel geheel verwoest.
2005 - Dinxperlo is geen zelfstandige gemeente meer en werd met Aalten samengevoegd tot één nieuwe gemeente met de naam Aalten.

’t Beggelder

Aan de rand van Dinxperlo lag het buurtschap ’t Beggelder

De boerderijen in dit buurtschap werden naar de bewoners genoemd 
(Bosmanshuis, Sectie A huisnr.40;  Drievershuus, Sectie A huisnr.335)
Deze huisnamen zijn ook terug te vinden op de lijst met “Huisnamen Dinxperlo uit bevolkingsregister 1825”.   

 


In 1792 trouwde Derk Jan Bosman (1763-1829) met Sara van Gelder uit Rhoon. Zij vestigden zich in Rhoon

Rhoon is oorspronkelijk een uitgestrekt dijkdorp langs de Oude Zeedijk, ten zuidwesten van Rotterdam, gelegen op IJsselmonde.
  
1199 - de Zeeuwse Jonker Biggo van Duyveland kreeg een zandplaat in de Oude Maas in pacht van Graaf Dirk VII van Holland. 
          De jonker liet deze zandplaat indijken en zodoende ontstond de Heerlijkheid ‘Rhoeden’ (later Rhoon).
          Vervolgens liet hij een kasteel bouwen. 

1421 - tijdens de Sint-Elisabethsvloed werd het kasteel verwoest. In 1430 werd dit vervangen door het huidige Kasteel van Rhoon.  

1489 - een bende Hoeken overviel, onder leiding van Joris van Brederode, het dorp vanuit Rotterdam en dwong de inwoners met hun wagens de geroofde goederen te vervoeren. 
          Het kasteel van Rhoon werd toen geplunderd en gebrandschat.


oorspronkelijke hofstede van Rhoon

1598 - het kasteel krijgt z'n huidige omvang en wordt dan gelijk gewit. Het heet dan ook "het Witte Huis" te Rhoon.

1669 -  Rhoon werd voor een groot deel door brand verwoest.

1683 - de Heer Pieter van Duyvelant van Rooden verkocht de ridderhofstad aan Hans Willem Bentinck tot Diepenheim, Heer van Drimmelen & Graaf van Portland. 
            Het geslacht Bentinck hield de rechten als Landheer van Rhoon en Pendrecht.
1775 - Rhoon werd door een hoge waterstand met ondergang bedreigd.

1830 - Rhoon werd, met alle rechten, verkocht aan de Rotterdamse reder Anthony van Hoboken. 
            Zijn kleinzoon Edward van Hoboken (overleden in 1913) was de laatste die de titel Heer van Rhoon en Pendrecht droeg.


Huidige kasteel van Rhoon

Landbouw, tuinbouw en veeteelt vormden de voornaamste bestaansbronnen van de bevolking
Veel inwoners weken in de dertiger jaren van de vorige eeuw uit naar het haven- en bouwbedrijf te Rotterdam
Sinds 1 januari 1985 maakt Rhoon samen met Poortugaal deel uit van de gemeente Albrandswaard.


Mijnsheerenland
Rond 1890 trouwde Dirk Jan Bosman (1863-1938) met Aafje Moerkerken. Het gezin ging in Mijnsheerenland wonen waar Aafje een kruidenierswinkeltje dreef


Barendrecht
Dirk Jan Bosman (1863-1938) met Aafje Moerkerken gingen in Barendrecht aan de Dorpsstraat wonen

Dirk Jan en Aafje hadden een kruidenierswinkel aan de Dorpstraat in Barendrecht
    
Nadat hun zoon Martinus de winkel had overgenomen verhuisden Dirk Jan en Aafje 
naar Dorpstraat B 167 (het witte huis op de foto)
Dit huis had vroeger luiken maar die werden er door een bus afgereden.

Johanna Jacoba Bosman (1895-1984) trouwde met Jan Witter. Zij woonden in Barendrecht, Smitshoek waar Jan onderwijzer en later hoofd van de Gereformeerde lagere school was