naar de vorige pagina

Oorsprong Familie Leutscher

Terug naar de startpagina

 

In de 16e eeuw werd de vervolging van doopsgezinden in Zwitserland steeds heviger. In 1693 kon een kon een groot aantal doopsgezinden, dankzij een inzameling in de Nederlanden, Zwitserland verlaten. Vijf daartoe gebouwde schepen lagen gereed om 300 vluchtelingen te vervoeren. Emanuel Lötscher was o.a. belast met het toezicht op één van deze schepen, het Oberländer schip.
Na een tocht waarin het hun onderweg aan niets ontbrak, kwamen ze in 1711 in Amsterdam aan. Vanuit Amsterdam vertokken de vluchtelingen naar Groningen, Harlingen, Kampen en Deventer.

Uit: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan der gemeenten Hoogezand en Sappemeer, 1628-1928
"In de jaren 1710-1713 zijn hier toch vele Zwitscherse Doopsgezinde vluchtelingen aangekomen. Ze waren uit hun land verdreven wegens hun overtuiging aangaande doop, eed en wapendragen. Bij hun aankomst in deze omgeving werden zij gehuisvest in een woning aan de Kalkwijk (...) Gesteund door de Doopsgezinde broeders hier, konden de Zwitsers al spoedig eigen huizen betrekken. Het waren zeer ijverige lieden en door vlijt en spaarzaamheid en ingetogen levenswijze wist menigeen onder hen het al spoedig zoover te brengen, dat hij een eigen boerenplaats in bezit kreeg. Meerderen van die Zwitsersche families zijn tot welvaart gekomen. Tot haar behooren onder andere de geslachten van Meihuizen, de Boer, Leutscher, Leendertz, Ricken."

Sappemeer
Emanuel Lötscher ging met zijn vrouw Anna Andrist en vier kinderen naar Groningen en woonden zij eerst bij Jan Wolters in Sappemeer. 
Waarschijnlijk is Emanuel met zijn gezin later bij zijn moeder in Helpman in gaan wonen  
In 1713 verhuisde hij naar het Noorderdiep in Sappemeer naar een huis en een plaats groenland op nr. 108. Later kochten Emanuel en Anna er stukken groenland bij, resp. in de Borger-Compagnie-Wester Colonne nr. 8,  Noorderdiep nrs. 112 en 113. 
Begin 1722 kocht Anna Andrist, weduwe van Emanuel Lötscher, twee kampen groenland en dallen bij het Noorderdiep nr. 113.

In 1755 kochten Johannes Leutscher en Trijntje Lauffer "Het Grote Vinkhuis".
Vijf jaar later kochten zij, wederom van Vincent Trip, er nog 49 grazen land onder Hoogkerk bij.
In 1779 verkocht Trijntje, weduwe van Johannes Leutscher, het "Grote Vinkhuis" aan haar schoonzoon Jacob Pieter Gerber. Verder verkocht zij aan haar zoon Jacob het "Nieuwe Vinkhuis".

Niet ver van de stad Groningen heeft de familie lange tijd drie boerderijen gehad: het Grote, Kleine en Nieuwe Vinkhuis. 

Alleen het Kleine Vinkhuis bestaat nog. Er is nog een gevelsteen in de achtergevel met de naam van het familielid dat de boerderij in 1869 heeft laten bouwen.

De inrichting van de boerderij, het varkenshok en de vroegere paardenvijver,  laten zien dat de familie zich bezighield met veeteelt.

In de woonkamer waren twee bedsteden met beschilderde beddeschotten.
Aan de schouw was een haak bevestigd waaraan de vuurpot had gehangen.
In de vensterbank stond een pijpenstandaard met 15 goudse pijpen. Alle familieleden hadden een eigen pijp met daarop de naam vermeld.

Grootegast is een dorp in het Westerkwartier in de provincie Groningen in Nederland. Het dorp behoort tot de gelijknamige gemeente Grootegast.
"De Ommelanden" was tot 1789 de naam van de zelfstandige gewesten Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo in de provincie Groningen
Het Zuidelijk Westerkwartier omvat de gemeenten Grootegast, Leek en Marum

Lupko Jacobszn Leutscher en zijn vrouw Trijntje Loonstra vestigden zich met hun gezin zich rond 1910 in Grootegast

 

<<< Foto genomen voor het huis van Lupko Leutscher in Grootegast ca. 1930
Trijntje Loonstra, echtgenote van Lupko Jacob Leutscher (midden) en Wilhelmina Leutscher (links)
Op de achtergrond Rens en Trijn Kooistra

Zuidhorn is een agrarische plattelandsgemeente, gelegen in de Zuidwesthoek van de provincie Groningen
Het Noordelijk Westerkwartier, de huidige gemeente Zuidhorn is op 1 januari 1990 in het kader van de gemeentelijke herindeling ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Aduard, Grijpskerk, Oldehove en Zuidhorn.
De huidige gemeente Zuidhorn is op 1 januari 1990 ontstaan door samenvoeging van deze voormalige gemeenten. De dorpen die tot de gemeente behoren zijn Aduard, Briltil, Den Ham, Den Horn, Grijpskerk, Kommerzijl, Lauwerzijl, Niehove, Niezijl, Noordhorn, Oldehove, Pieterzijl, Saaksum, Visvliet en Zuidhorn.

De kern Zuidhorn was van oudsher een vrij welvarende agrarische gemeenschap