naar de vorige pagina

Egypte - tempels van Karnak en Luxor

Terug naar de startpagina

vorige blad

volgende blad

De tempel van Karnak ligt bij aan de oostoever van de Nijl en 2,5 km ten noorden van de huidige stad Luxor. Het is het grootste tempelcomplex dat de farao's ooit hebben gebouwd. Met de bouw werd begonnen in het Middenrijk, ongeveer 1600 voor Chr. in de navolgende periode is het tempelcomplex door 30 farao's uitgebouwd.
Karnak omvat twee grote tempelcomplexen, de tempel van Amon-re en de tempel van Moet. Beide tempelcomplexen zijn verbonden door een dromos (toegangsweg)  van sfinxen.
Het tempelcomplex van Amon-re omvat, naast de grote tempel met 10 pylonen, een heilig meer en diverse kleinere tempels: Ptah, Chons en de Opet tempel.
Bij de tempel, gewijd aan de moedergodin Moet, staan ook de tempel van Kamoetef, de tempel van Chonsoe, een kleinere tempel van Nectanebo II en de tempel van Thoetmosis III en Hatsjepsoet.
Buiten Karnak zijn vind je nog twee grote tempels, die van Montoe en de resten van een Aton-tempel.
  
De tempel van Luxor is het geboortehuis van de tempel van Karnak, waar de god op aarde komt en en de menselijke koning god wordt. De tempel was opgedragen aan de triade van Thebe: Amon, Moet en Chonsoe. 
De tempel is gebouwd door Amenhotep III en uitgebreid door Toetanchamon, Horemheb en Ramses II. Door Nectanebo I werd de sfinxen-dromos gebouwd die vroeger de tempels van Luxor en Karnak met elkaar verbonden.

 

Op weg naar het tempelcomplex

Sfinxen van Nectanebo I, voor de hoofdingang van de tempel van Amon (1380 v. Chr.) met het lichaam van een leeuw met de ramskop van Amon

Ingang tempel van Ramses III met reliŽf 

 

Rams-sfinx in de Amon tempel met koning Nectanebo I Ramses III met zijn vrouw op de voorgrond de vrouw van Ramses III

Deel van de zuilenzaal,de noord-zuidas Karnak, naar de tempel van Moet De zuilen- of hypostylezaal in de Amontempel 
1250 v. Chr) met centraal het levenskruis of ankh-kruis
Obelisk van Hatsjepsoet

reliŽf offer van de farao aan Amon

reliŽf met Nubische slaven

Tempel van Luxor met obelisk

 

rij van sfinxen, dromos tussen Luxor en Karnak, de tempel van Chonsoe

Tempel van Luxor

Islamitische moskee op een deel van het toevoerkanaal

de heilige scarabee Marijke in het Hof van Ramses II Kolossaal beeld van Ramses II (7,20 m hoog) Aan de voet van Ramses II de afbeelding van zijn vrouw, koningin Nefertari

Hofcomplex van Ramses II met 74 papyruszuilen

Grote feesthof van Amenophis III met dubbele rij zuilen in de vorm van gebundelde papyrusstengels met gesloten bladscherm (1370 v.Chr.)

Resten van zuilen bij de Amenhoteps colonnade

Eerste pyloon van de tempel van Luxor, opgedragen aan de triade van Thebe: Amon, Moet en Chonsoe en weer terug naar de boot