naar de vorige pagina

Reis Noord India en Nepal 2014

Terug naar de startpagina
terug vorige dag 

naar de volgende dag

ma. 17-3    5e dag:  Jaipur > Fatehpur Sikri > Agra

Vandaag was het Holi, een kleurrijk feest van de Hindoes. We werden op weg naar het ontbijt al onthaald met muziek en hopen poeder in allerlei kleuren dat kwistig over onze hoofden en kleren werd uitgestrooid. Maar daar hadden we op gerekend, we hadden witte broeken en lange hemden gekocht en die gelukkig 's ochtends direct aangedaan. Onze reisleider had voor ons zakjes poeder gekocht zodat wij ook ons gang konden gaan. Over en weer besmeurden we elkaar en de plaatselijke bevolking met de poeder met de wens "Happy Holi".
Om 11 uur gingen we op weg naar Agra en brachten onderweg een bezoek aan Fatehpur Sikri, de voormalige hoofdstad van de Moghulvorst Akbar.
Het was al donker toen we in ons hotel
Taj Resorts in Agra aankwamen.

 

Ons hotel Bissau Palace in Jaipur was het oud zomerpaleis van een Radja en nog steeds in bezit van de nazaten van de Radja.  Het hotel was een paleisje midden in de stad. Alle kamers waren verschillend ingericht en erg sfeervol. 

hoofdgebouw van ons hotel Bissau Palace het ingangsportaal de centrale hal

tussenhal zitkamer eetkamer

Holi of Holi Phagua (16 maart 2014) is een kleurrijk hindoefeest dat jaarlijks gevierd wordt in heel India en Nepal. In feite is het een combinatie van lentefeest, verlossingsfeest en nieuwjaarsfeest. 
Holi staat in het teken van het begin van een nieuw seizoen, de lente, en daarom spreekt men ook wel van lentefeest of oogstfeest, omdat het in India samenvalt met de graanoogst. Holi wordt ook beschouwd als een overwinningsfeest: de overwinning van het goede op het kwade. Aan de vooravond van Holi is het Holika Dahan. Er wordt een brandstapel gemaakt en een hand rijst in het vuur gegooid, wat geldt als een symbolische verdrijving van het kwaad. Tijdens de ceremonie wordt gebeden, gezongen en gedanst. Na het verbrandingsfeest keert men huiswaarts om de volgende dag terug te keren bij de brandstapel. Men besmeert elkaar dan met as. ‘s Middags besprenkelt men elkaar met parfum en rode en groene kleurstof als teken van vriendschap, hoop en liefde. Men wenst elkaar op deze manier geluk en voorspoed toe. Holi is een vrolijk feest voor alle hindoes, zonder onderscheid van rangen, kasten en standen. Tijdens het feest brengt men bezoek aan familie. Als buitenstaander word je niet ontzien. 

onze reisgroep met hotelpersoneel viert Holi bij de hotelingang en in de hal  onder muzikale begeiiding

we worden steeds gekleurder en zijn dan klaar om het stadje in te trekken

de resten van een straatvuur voor de ingang van het hotel overal wordt de verfpoeder verkocht een lokale Hindoe wordt door Marijke bestrooid, Happy Holi

nog een "Happy Holi" ontmoeting zelfs de honden doen mee voor de volledigheid moet ook de fotograaf er nog even gekleurd op

en na het Holi feest op weg naar Fatehpur Sikri

we verlaten de stad Jaipur via één van de stadspoorten onderweg veel Hindoe tempels met de karakteristieke torens en steenbakkerijen

De mest van de karbouwen wordt vermengd met stro, gebruikt als brandstof. De ronde plakken worden op de daken gedroogd en daarna keurig opgestapeld in allerlei kunstzinnige vormen, vaak ook ingepakt in lemen huisjes die dan weer kunstig worden versierd met allerlei patronen 

Overal op het land wordt de oogst binnengehaald, met de hand of met "combines" lasten worden ook hier door vrouwen op het hoofd gedragen

Fatehpur Sikri (Stad van de overwinning gelegen bij Sikri) was de hoofdstad van het Mogolrijk van 1571 tot 1585, en werd gebouwd door de Mogolheerser Akbar de Grote in rotsachtig gebied op 37 km ten westen van de stad Agra in Uttar Pradesh, India. Omdat het een ceremoniële hoofdstad was, werd de stad nooit versterkt. Kenmerkend is de unieke architectuur, de persoonlijke wens van Akbar, die in alle gebouwen terugkomt.
De keizer bouwde de stad ter ere van de moslim soefi-heilige Salim Chishti. Akbar had nog geen troonopvolger maar Salim Chishti voorspelde dat hij nog drie zonen zou krijgen. De voorspelling kwam inderdaad uit. De oudste zoon was prins Salim, de latere keizer Jahangir. Akbar begon de bouw in Sikri, het dorpje vlak bij de plek waar de heilige voor zijn dood gewoond had in 1571. Akbar liet er voor Salim Chishti een mooi mausoleum bouwen.
Het duurde vele jaren om Fatehpur Sikri te bouwen, maar in 1585, slechts enkele jaren nadat het voor het eerst werd bewoond, werd de stad alweer verlaten wegens een tekort aan drinkwater. Dit werd veroorzaakt door de hoge, rotsachtige gronden waarop Fatehpur Sikri gebouwd was.

Ibadat Khanna (huis van aanbidding) de steunconstructie voor het dak binnen in de Ibadat Khanna poortgebouw

Jama Masjid Moskee
Nogal wat moskeeën in India worden Jama Masjid (Vrijdags moskee) genoemd, en de moskee van Fathepur Sikri is daar één van. Rode zandsteen bepaalt de algemen kleur van het complex, met witte en gele zandsteen voor opvallende ornamenten. Zoals altijd bestaan deze ornamenten uit geometrische patronen, afbeeldingen van mensen zul je hier tevergeefs zoeken.
Na binnenkomst strekt zich een groot plein voor je uit. Langs alle vier zijden van het vierkante complex bevinden zich gewelfde gangen, die de bezoeker afschermen van de intense straling van de zon. Wie ook afgeschermd worden van de zon zijn de talloze handelaartjes die toeristen hun handwerk proberen te verkopen en de onofficiële gidsen, die hun "kennis" verkopen. Als je ooit hier komt, laat je dan niet in met wie dan ook die je aanspreekt: je raakt hem niet meer kwijt
In Fatehpur Sikri staat ook één van de grootste moskeeën van India, de Jama Masjid.
De moskee werd gebouwd door Mughal het begin van keizer Akbar in 1570.
In de moskee bevindt zich de witte tombe van Shaikh Salim Chisti (†1572). Salim Chisti was een Soefi Heilige die zijn tombe te danken heeft aan Akbar de Grote zelf. Het verhaal gaat dat, toen drie zoons van Akbar reeds als kind gestorven waren en Akbar vreesde dat hij geen opvolger meer zou krijgen, hij voor raad ging bij Salim Chisti. Deze voorspelde hem dat hij alsnog drie zoons zou krijgen, en die kreeg hij ook.
Toen Salim Chisti stierf liet Akbar de tombe bouwen, net als de rest van het complex opgetrokken uit rode zandsteen en een koepel. Later werd de tombe bekleed met wit marmer, en samen met het ver overhangende dak en de zuilen versierd met slangen zorgt dit er voor dat de tombe nogal opvalt in het geheel. Vooral het slangenmotief voor de zuilen is apart, omdat er verder nergens een levend wezen wordt afgebeeld. Salim Chisti werd, en wordt nog steeds, vereerd door hindoes en moslims. Kinderloze vrouwen komen naar de tombe en binden gekleurde linten aan de tralies van het grafkamertje en bidden. Gaat de wens in vervulling dan keren ze terug en halen het lint weg.

naar de vrijdags-moskee van Fathepur Sikri de witte tombe  van de Soefi heilige Shaikh Salim Chisti die hier nog steeds door veel mensen wordt vereerd

     

Na de zonsondergang bij de moskee reden we door naar Agra
Agra is een stad in de Indiase staat Uttar Pradesh. De stad is gelegen in het gelijknamige district Agra, aan de rivier de Yamuna.
Agra wordt in de hindoeïstische mythologie in verband gebracht met de god Krishna, die hier naast de heilige rivier de Yamuna fluit gespeeld zou hebben en de harten van de gopi's hebben veroverd.
De huidige stad werd in 1503 gesticht door Sikandar Lodi, de sultan van Delhi, die Agra tot hoofdstad van zijn rijk benoemde.. De stad was bedoeld als bolwerk tegen de sultans van Malwa maar viel al snel in handen van de Mogoels en werd toen pas echt belangrijk. De Mogols wisselden Agra en Delhi af als plaats van hun residentie. Babur (regeerde 1526 - 1530) regeerde vanuit Agra, maar zijn zoon Humayun (regeerde tot 1556) had een voorkeur voor Delhi. Akbar (1556 - 1605) resideerde weer in Agra, op een decennium na waarin hij vlakbij, in Fatehpur Sikri, een nieuwe hoofdstad liet bouwen.
De Jats namen de stad daarna over. Zij plunderden haar monumenten ook meteen maar leeg. De Maharats en nog later de Britten volgden.

en de vogeltjes

Witborstijsvogel in de hoteltuin Palmtortel Langstaartsnijdervogel Oevermaina's Witborstijsvogel

terug vorige dag 

naar de volgende dag