naar de vorige pagina

Oorsprong Familie van Faassen

Terug naar de startpagina

  

De oorsprong van de familie van Faassen ligt in noordoost Overijssel in de omgeving van Hardenberg

Jan van Faassen, zijn zoon Simon Jansz van Faassen (1645 - 1712) en kleinzoon Jannes Simons van Faassen (1680 - 1751) waren rentmeesters op het landgoed "De Grote Scheer". zie: De Grote Scheere
Dit landgoed, gelegen aan de weg van Hardenberg naar Coevorden, maakte voor 1795 deel uit van de marke Holthone in het schoutambt Hardenberg, drostambt Salland. 


Overzichtskaart gemeenten in omgeving Hardenberg 1832

Avereest gemeente
Avereest wordt in de boeken voor het eerst in 1617 genoemd als buurtschap onder het Schoutambt Ommen. De naam is ontleend aan het riviertje de Reest. Gezien vanuit Drenthe was Avereest "over de Reest".
In 1815 werd bij Koninklijk Besluit van 24 november
het plan voor de verdeling der provincie Overijssel goedgekeurd en de gemeente Avereest gevormd. Hierbij werd het buurtschap Avereest samengevoegd met Nieuwleusen, Ruitenveen en enkele huisplaatsen tot de nieuwe gemeente "Nieuwleusen en Avereest".
In 1837 worden het Rheezerachterveld en de gebieden langs de latere Dedemsvaart onderdeel van de gemeente Avereest.
De gemeente Avereest had drie woonkernen: Avereest (Oud-Avereest), Dedemsvaart (Nieuw-Avereest) en Balkbrug. In 2001 werd Avereest  onderdeel van de gemeente Hardenberg.
 

Meer informatie: Historie Avereest en Ontwikkeling van Avereest

Balkbrug gehucht 
Bij de brug van de weg Ommen-Meppel over de Dedemsvaart vestigden zich arbeiders voor de turfgraverij en het werk aan het kanaal de Dedemsvaart.
Omdat de diepgang verderop in het kanaal beperkt was, werd bij de brug een balk in het kanaal geplaatst om de toegestane diepgang, voor de schepen die het kanaal wilden opvaren, aan te geven.
De balkmeester, tevens brugwachter, kwam bij de kruising  te wonen.
Het gehucht werd Balkbrug genoemd, afgekort "de Balk". Men woonde "aan" de Balk, zoals men "op" Avereest woonde of "in" Dedemsvaart.


Gramsbergen heerlijkheid > gemeente
de heerlijkheid Gramsbergen.
In 1811 werd de gemeente Gramsbergen gevormd, door de voormalige heerlijkheid Gramsbergen en een deel van het voormalige schoutambt Hardenberg, de buurtschappen Ane, Anevelde, Holtheme, Holthone, Den Velde en Loozen, samen te voegen. In 2001 werd Gramsbergen  onderdeel van de gemeente Hardenberg.

Hardenberg  schoutambt, stad > gemeente
In de achtste eeuw bestond al een nederzetting, Nijenstede. Willebrand van Oldenburg liet in 1227 een sterk kasteel bouwen ten westen van Nijenstede, dat inmiddels stadsrechten had gekregen.
Bisschop Johan van Arkel liet het kasteel, ruim 100 jaar later, herbouwen en ommuren. Hij liet een gracht graven en voorzag het slot van torens, blokhuizen en bolwerken.
De burgers van Nijenstede gingen binnen de kasteelmuren wonen en in 1362 werden de stadsrechten van Nijenstede verlegd naar Hardenberg.
 
Hardenberg is tot tweemaal toe door brand verwoest. Eerst in 1497 toen het stadje totaal in as gelegd werd en voor de tweede maal in 1708. De nagenoeg honderd houten huizen werden een prooi van de vlammen doordat een oude vrouw onvoorzichtig met vuur omging. Op de kerk en een drietal huizen bij het kerkhof na, waren alle woningen verwoest. Ook de kerkboeken gingen tijdens deze brand verloren.

Voor 1795 was het grondgebied van de huidige gemeente Hardenberg ingedeeld in de heerlijkheid Gramsbergen, het schoutambt Hardenberg en de stad (het stadsgericht) Hardenberg.
In 1811 werden het schoutambt en het stadsgericht samengevoegd tot de gemeente Hardenberg.
In 1818 werd de gemeente Hardenberg weer opgesplitst in twee gemeenten: Ambt Hardenberg en Stad Hardenberg.

Door de Duitsers werden, in 1941, de gemeenten Ambt en Stad Hardenberg weer samengevoegd tot de gemeente Hardenberg. Met de gemeentelijke herindeling in 2001 fuseerden de gemeenten Avereest, Gramsbergen en Hardenberg tot een nieuwe gemeente Hardenberg.

Lees verder ....

Tot 1933 Ambt Hardenberg, 
daarna Stad Hardenberg, 
Stad Hardenberg vormde met Den Ham vanaf 1938 Vriezenveen
In 1941 werd de naam Hardenberg 
In 2001 werden Avereest en Gramsbergen toegevoegd