Landgoed Weldam         klik op de kleine foto's voor een vergroting

Hof van Twente

Markelo

Plaatsing Chalet

De tuin

Vogels in de tuin

Planten in de tuin

Vlinders in de tuin

Insecten in de tuin

Andere dieren in de tuin

Paddenstoelen in de tuin

Vijver

Landgoed Warmelo

Landgoed Nijenhuis

Landgoed Westerflier

Landgoed Twickel

Landgoed Weldam

Watermolen in Diepenheim

De Regge

Natuurgebied de Borkeld in Markelo

  
Het landgoed Weldam ligt in het Markelose buurtschap Kerspel Goor, tussen Diepenheim en Goor en is circa 1700 hectare groot
Kasteel en havezate Weldam was rond 1389 eigendom van Wolder van den Weldamme, een leenman van de bisschop van Utrecht.

In 1539 kwam het landgoed in bezit van de familie Ripperda die, in het begin van de Tachtigjarige Oorlog, het nu nog bestaande rechthoekige achterste gedeelte van het huis bouwden op een vierkant stuk grond, omgeven door een gracht.
In de 17de eeuw kreeg het huis een classicistische voorgevel uit Bentheimer zandsteen en werden de twee zijvleugels, de bouwhuizen en het voorplein met de poort gerealiseerd.. 
 In de achttiende en negentiende eeuw stond Weldam voor lange tijd leeg en raakte in verval.

In 1877 kwam het kasteel in bezit van Carl Philipp Otto graaf Bentinck en zijn vrouw, gravin Maria Cornelia van Heeckeren van Wassenaer die Weldam van haar vader had geërfd. Zij voegden de twee grote hoektorens toe aan de noordkant van het gebouw, de één vierkant en de ander achthoekig. 
Deze torens zijn ontworpen door de Engelse architect Weatherley. Het tuinontwerp is van de Franse landschapsarchitect Édouard André.
In 1956 kreeg Isabella Antoinette Marie Clementine gravin Bentinck de volledige beschikking over Weldam en betrok de familie zu Solms-Sonnenwalde 2 jaar later het huis. Zij woonden daarvoor een 7-tal jaren op de rentmeesterswoning aan het begin van de Weldammerlaan. 
Hun zoon Alfred Otto Friedrich graaf zu Solms-Sonnenwalde is de huidige eigenaar van het landgoed.

Het kasteel wordt bewoond en is niet toegankelijk voor bezoekers. De kasteeltuinen zijn tegen betaling wel toegankelijk. 

Het landgoed om het kasteel is overdag vrij te betreden en bestaat uit 700 ha bossen, 1000 ha akkers en weilanden, beken, karakteristieke lanen, 20 monumentale huizen en 65 boerderijen, herkenbaar aan de zwart- geel geschilderde luiken


St Mary's Chapel op het landgoed Weldam
In 1900 werd op het landgoed een kapel gebouwd in opdracht van Willem Carl Philip Otto graaf Bentinck, eigenaar van o.a. landgoed Weldam en Middachten. 
Het ontwerp van de kapel is van de Engelse architect W.J. Weatherley. De Engelse bouwstijl van ca. 1900, de zgn. cottagestijl, is duidelijk herkenbaar

Vanaf 1979 wordt de kapel gebruikt door de Anglicaanse gemeente van Oost-Nederland. De huidige eigenaar graaf Frederik George Unico Willem stelde het gebouw hiervoor beschikbaar. Op 20 december 1987 werd de kapel aan Maria gewijd door de hulpbisschop van Gilbraltar in Europa, tot welk diocees Weldam behoort. Sindsdien draagt de kapel de naam “St Mary’s Chapel, Weldam”  


Achter de kapel liggen drie graven, In een hoek het graf van Frederik George Unico Willem Graaf Bentinck, Heer van Weldam en Obdam, 1888 - 1942
direct achter de kerk de graven van Isabelle, Gravin zu Solms-Sonnenwalde, geboren Gravin Bentinck, 1889 - 1981. en  Graaf Wilhelm zu Solms-Sonnenwalde, 1886 - 1981.

Vanaf 1979 wordt de kapel gebruikt door de Anglicaanse gemeente van Oost-Nederland


Uitkijktoren Belvedère op de Herikerberg op het landgoed Weldam
De Herikerberg aan de rand van Markelo is met z'n 48 meter boven NAP de hoogste van de vijf heuvels die rondom het dorp liggen. Op de top van deze berg werd in 1890  een uitkijktoren "De Belvedère" gebouwd. 
Bij de bouw van de toren zijn vele geraamtes opgegraven van vroegere misdadigers, die waren veroordeeld en opgehangen aan de Galgenbelt op de top van de Herikerberg. Op de Dingspelerberg was een regionale Germaanse dingplaats waar volgens Saksisch gewoonrecht, vanaf de vroege middeleeuwen tot zeker 1200, recht werd gesproken. De terdoodveroordeelden werden voorbij de devotieplaats De Hulpe gevoerd om voor zichzelf laatste redmiddelen of berouw af te smeken. Daarna vond de terechtstelling plaats op de Galgebelt op de Herikerberg, aan de voorname straatweg richting drostenstad Goor. De lijken bleven ter afschrikking nog maanden hangen.

De Belvedère is tien meter hoog en is speciaal voor het mooie uitzicht gebouwd door Graaf Willem Carel Philip Otto Bentinck. De graaf maakte met zijn vrouw, Maria Cornelia, geboren baronesse van Heeckeren tot Wassenaer, regelmatig een rijtour en soms een picknick op het hoogste punt van de Herikerberg. Dit was mogelijk de aanleiding om hier een uitzichttoren te bouwen.
Omdat de Herikerberg in die tijd al een zogenoemd driehoekspunt in het Rijksdriehoekstelsel was, werd besloten de toren ook te gebruiken voor de landmeetkundige werkzaamheden van de Dienst Rijksdriehoekmeting.
De toren is in drie bouwlagen verdeeld. De begane grond werd gebruikt voor het stallen van de rijtuigpaarden van de Graaf en zijn familie. De toren werd als uitvalsbasis gebruikt bij de adelijke jachtpartijen. 
Vanaf het platte dak had men een onbelemmerd uitzicht maar ca 1930 werd de heide op de Herikerberg vervangen door een lariksbos, rond 1950 waren de larixen zo hoog dat er geen uitzicht meer was.
De toren heeft ook als uitkijkpost gediend voor de Markelose brandweer, werd in de oorlogsjaren gebruikt door de Duitsers en na de oorlog door de Luchtwacht van de Bescherming Bevolking.
Tot 1975 werd de toren gebruikt voor het stallen van paarden die gebruikt werden voor het wegslepen van bomen. In 1989 werd de toren gerestaureerd en verbouwd tot woonhuis in gebruik  gebruik genomen als woning en atelier.

Landgoed Weldam op de Herikerberg naast camping Bergzicht in Markelo
  

Landgoed Weldam doet aan bosbouw en bosbeheer, het landgoed omvat zo'n 700 ha bosgrond. Vroeger werd kaalkap gepleegd waarna weer werd ingeplant, nu wordt gewerkt met natuurlijke verjonging. Daarnaast wordt veel eik, lariks en douglasspar aangeplant. De douglasspar  is een belangrijke bosbouwboom die een mooier bos vormt dan bijvoorbeeld fijnspar..
De landgoederen Twickel en Weldam werken samen aan het project Streekeigen Hout waarbij hout uit de eigen bossen in de omgeving wordt verwerkt in de bouw.


Om een natuurlijk bos te krijgen blijft dood hout vaak liggen, waarmee schuilplaatsen en voedselmogelijkheden voor insecten, schimmels, dieren en vogels wordt gecreëerd 


De fijnsparren op Landgoed Weldam, op de Herikerberg en omgeving zijn ernstig aangetast door de letterzetter. Door storm van januari 2018 en de droge zomers van 2018 en 2019 zijn veel sparren verzwakt en konden ze zich niet goed verweren tegen de letterzetterplaag waardoor ze op grote schaal zijn  afgestorven.
Om verdere verspreiding van de letterzetter tegen te gaan worden aangetaste en dode bomen weggehaald. De gekapte bossen worden opnieuw ingeplant en verder als bos in stand gehouden.

Weldam aangetaste fijnsparren aangetaste larix

Vraatbeeld van de letterzetter


Paddenstoelen op Weldam in december 2020

Kleverig koraalzwammetje Gewoon elfenbankje Gele aardappelbovist Kammetjesstekelzwam Schelpzwam Grote sponszwam

Paddenstoelen op Weldam in oktober 2021

Valse hanenkam

Bleekgele honingzwam

Gordelsteelgordijnzwam

Oesterzwam

Kastanjeboleet

Bittere boleet


Boomstronk bedekt met korstmos